top of page

Søvn for e-sport utøvere
Søvn er helt essensielt for alle mennesker, og spesielt utøvere som skal prestere på et visst nivå. Det er i tillegg viktig at man har kvalitetssøvn, man kan sove i mange timer uten at søvnen er av god kvalitet.

Eksempler på dette kan være at man sover med skjerm på, støy, stress, for varm, for kaldt eller at man har sykdommer som hindrer en i kvalitetssøvn (søvnforstyrrelser). Dette kan e-sport utøvere slite spesielt med. Mange spiller helt opp mot leggetid og utsetter seg derfor mot blått lys helt frem til de skal legge seg. Gjerne kombinert med koffeinholdig drikke for å holde seg våken og responsiv i spillet, men dette bidrar til at de legger seg med dårlige forutsetninger til god søvn. Dårlig søvn vil derfor i stor grad øke den totale belastningen utøveren opplever. Det er spesielt viktig at utøverne får god søvn av flere grunner. For det første er det en god passiv restitusjon.

Det hjelper på selvregulering av følelser, immunsystemet og øker restitusjon, det er viktig for det endokrine og metabolske systemet, for kognitiv funksjon og prestasjon i sport og akademisk prestasjon. Det er viktig å huske på at søvnmønsteret til unge mennesker er anderledes enn for oss voksne.

Når barn gjør overgang til å bli ungdommer endrer søvnmønsteret seg, dette er biologisk og gjør at de både trenger mer søvn og at de sliter med å falle til søvn. Bonamino.C (2022)

Om en treningsutøver ikke sover tilstrekkelig, vil det øke totalbelastningen i så stor grad at utøveren står i fare for å oppleve overtrening, lav energi tilgjengelighet, skader, sykdom, burn out og i verste fall overtrenings syndromet. Påpeker at burn out og overtreningssyndromet ikke er det samme.

Hvor burnout er utbrenthet, er overtrenings syndromet mer alvorlig. Det skal endel til for å få diagnosen overtrenings syndromet. Dette krever endel utredning med blant annet blodprøver og en rekke ekskluderingskriterier. Her ser man på totalbelastning, fysiske problemer som f.eks jernmangel og psykiske påkjenninger. Mange tenker at man har trent for hard og dermed senker treningsbelastningen når de opplever symptomer på burnout, men i mange tilfeller kan dette være en konsekvens av for lite restitusjon. Dette er viktig å finne ut av, for i mange tilfeller kan man beholde treningsmengden og heller øke restitusjonen. (Torstveit, K. M. & Solstad B.E Consequences under recovery(2022,14. september)


Konsekvenser av mangel på søvn hos utøver er:

Reduserte ,løpeferdigheter, utholdenhet, evnen til å sparke fotball ferdigheter, sprinte og flere andre fysiske ferdigheter, men siden jeg fokuserer på esport utøver vil jeg fokusere på min utøvers konsekvenser.

Det er reduserte psykomotoriske funksjoner, redusert evne til selvregulering av følelser, følelse av nedstemthet, entusisasme (litt apatisk), lenger reaksjonsevne (som er essensielt for e-sport utøvere), økt forvirring, manglende overblikk i spillet.

Mindre enn 8 timer søvn har blitt identifiser som den største faktoren for skader hos unge utøvere. Det er også viktig å huske på at selv om minst 8 timer er anbefalt, vil noen ha mye større behov for søvn, særlig i ungdomsår.

Det er derfor viktig å legge opp et opplegg som passer for den enkelte. (Fahrenholtz, I. (2022): Sleep recovery - sleep and nutrition interactions (2022,)13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page