top of page

Å sette sammen et vinnende Overwatch-lag kan være en krevende prosess, men med vår hjelp kan du få en fordel over konkurrentene. Vi har utviklet et skjema som vil hjelpe trenere og managere med å finne de beste spillerne til å utgjøre et kraftfullt og velfungerende lag. Våre dyktige konsulenter kan også bistå dere i prossessen til å sette sammen et robust og vinnende lag! 

 

Skjema for å sette sammen e-sport lag

kr 500,00 Vanlig pris
kr 250,00Salgspris
 • Lisens

  Denne lisensavtalen ("avtalen") gir en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Better-Esports Sette sammen e-sport lag ("malen") som er utviklet og eid av Better-Esports. Ved å laste ned, installere, bruke eller på annen måte dra nytte av malen, samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

  • Bruk av malen

  Du har rett til å bruke malen for personlig bruk og til bruk i sammenheng med klubben du er medlem av eller det laget du trener. Du har ikke lov til å selge, viderelisensiere, overføre, distribuere eller på annen måte dele malen eller dens innhold med tredjeparter.

  • Immaterielle rettigheter

  Better-Esports har opphavsrett og eierskap til malen, inkludert alle immaterielle rettigheter og tilhørende materialer. Malen er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Begrensninger

  Du har ikke lov til å gjøre endringer i, tilpasse, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å trekke ut kildekoden fra malen. Du har heller ikke lov til å bruke malen på en måte som strider mot gjeldende lover og forskrifter, eller som kan skade Better-Esports omdømme eller forretningsinteresser.

  • Ansvarsfraskrivelse

  Malen leveres "som den er" og Better-Esports gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier om at malen vil fungere uten feil eller avbrudd. Better-Esports er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader som måtte oppstå som følge av bruken av malen.

  • Varighet og avslutning

  Denne lisensavtalen er gyldig så lenge du bruker malen. Better-Esports har rett til å avslutte denne avtalen hvis du bryter vilkårene og betingelsene som er fastsatt i avtalen. Ved avslutning av avtalen, skal du øyeblikkelig avslutte all bruk av malen og slette eventuelle kopier av malen.

  • Lovvalg og tvisteløsning

  Denne avtalen skal tolkes og håndheves i henhold til lovene i landet hvor Better-Esports er etablert. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal tvisten løses i henhold til den jurisdiksjonen som er angitt av Better-Esports.

  Ved å laste ned, installere eller bruke malen, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og at du samtykker i å være bundet av dem.

  Angrefrist

  Som digitalt produkt, vil angrefristen på Better-Esports statistikkmal opphøre når produktet er lastet ned. Dette skyldes at malen er en digital vare som leveres elektronisk umiddelbart etter kjøpet, og kan ikke returneres tilbake på samme måte som fysiske varer. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom beskrivelsen av produktet nøye før du fullfører kjøpet, slik at du er sikker på at produktet passer dine behov og krav. Hvis du likevel opplever tekniske problemer med produktet, kan du kontakte kundeservice for å få hjelp til å løse problemet.

bottom of page