top of page

Tilting, hvordan håndtere det.
Ja, den som kan svaret på dette vil gjøre det godt!

Det er egentlig ikke noe klart svar på dette, men noen tiltak kan det lønne seg å se på.

Men før man ser på løsninger, så er det faktisk en vesentlig ting som må på plass. Nemlig at spilleren har selvinnsikt og vilje til å jobbe med tiltingen.

For selv om man tenker at dette er selvsagt, så er det ikke det.

For de som ikke vet hva tilting er, så er det at spillere blir så sinte eller frustrerte at de enten verbalt eller fysisk utagerer. Man "klikker" litt rett og slett.

Etter dette er på plass, må spilleren ønske å ta i bruk de tiltak som du setter opp.

Ønsker ikke spilleren dette må trener rett og slett ta en avgjørelser på om tiltingen går så hardt ut over laget at det ødelegger lagspillet. Om det er tilfelle må man se om man benker spilleren og ser om det gir ønsket effekt, om det ikke endrer holdningen, må man vurdere å bytte ut spilleren.

Men dette er absolutt siste utvei, og som regel så ønsker spillerne å endre på dette, men syntes det er vanskelig.

Noe som ikke er så rart, fordi det handler om følelser.

Og ofte blir følelsene store, fordi ønsket om å gjøre det bra er stort. Men disse store følelsene, og gjerne atferden som følger disse følelsene må reguleres.

For at man skal klare å regulere følelsene må man ha en god dialog med spilleren, og både trener og spiller må ha et ønske om å jobbe med det.

Det krever tålmodighet og målrettet jobbing over tid.

Først så må man se hva som er årsaken til tiltingen. Skjer det av samme årsak hver gang?

Er det på grunn av egen spilling eller andres spilling?

Det er viktig å snakke gjennom det som skjer ETTER kampen. Ikke rett etterpå, men senere når spilleren har roet seg ned.


  1. Lære pusteteknikker. Trekk pusten tre ganger. Dype innpust, inn gjennom nese, hold i 5 sek så ut gjennom munnen.

  2. Ved pause - fjerne seg fra pc. Gå på trappen, få seg litt frisk luft.

  3. Jumping Jacks

  4. Samtale alene med trener i pausen.

  5. Høre på favoritt musikken.

  6. Brøle av full hals.

  7. Ha en lag samtale neste trening om hva man kan gjøre som et lag.

  8. Ikke åpne opp for sutring og klaging til lagkamerater.

  9. Lage avtaler om at den som er tiltet tier stille om de ikke klarer å holde det på et ok nivå calls messing.

  10. Innføre regel om at man kritiserer eget spill, men ikke andres under kamp.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page