top of page
Search

Konflikter på e-sport lag


Det er mange årsaker til at det kan bli konflikter på et e-sport lag. Som e-sport trener selv, er konflikter noe jeg både jobber for å forebygge og rydde opp i hele tiden. En av tingene som går igjen er forskjellen på motivasjon og possisjon i laget. Det er utrolig viktig å tanke på personlighetstyper på et lag. Man ønsker f.eks flere ledere på et lag (såkalte dominante personligheter), eller kun følgere hvor man ikke har noen som stiger frem som ledere.


Disse personlighetstypene bør du ha på et lag:

Dominant (D): Selvsikker, eventyrlysten, direkte, liker å ta risikoer, besluttsom.

Innflytelsesrik (I): Optimistisk, overbevisende, emosjonell, sjarmerende, sosial,

impulsiv.

Samvittighetsfullhet (S): Nøyaktig, analytisk, taktfull, sensitiv, systematisk,

presis.

Stødig (C): Konsistent, god samarbeidsevne, bevisst, tålmodig, lojal. (Breistøl. 2018)


Har man to dominante personligheter vil de hele tiden knive om rollen som shotcaller og har ønsker og meninger om hvordan laget skal drives. Har de ikke en tydelig trener som kan ta opp disse konfliktene i starten er dette ofte nok til at et lag faller fra hverandre. Det er viktig at alle har sine plasser på laget, og at de plassene passer personligheten deres. Som e-sport trener er mitt største fokus teambuilding. Jeg mener og tror at om man har det gøy sammen og har et genuint vennskap i laget, så vil de spille bedre sammen.Det vil etableres en tillit og et rom for å gjøre feil.Derfor er det også viktig å jobbe med å å rose hverandre. Ros er ekstremt effektivt. Ulik motivasjon er også ofte en årsak til konflikter.

Som i alle andre settinger er det irriterende om noen drar størstedelen av lasset, mens andre ikke er villige til å gjøre den jobben som må gjøres.Samme med ambisjonsnivå. Om noen vil bli verdens beste, mens andre kun vil spille for å ha det gøy. Dette er ting som kan skape store konflikter. Det er viktig å sette sammen lag som har samme motivasjon i utgangspunktet, også må man huske at motivasjon varierer hele tiden.Motivasjon er ofte påvirket av ytre faktorer som ting som skjer på privaten, eller prestasjon i tidligere kamper. Da er det viktig og ha en trener som forstår dette, og kan tilpasse trening etter motivasjon og samtidig ha en åpen dialog på hva man må gjøre for å hjelpe på motivasjonen. Når motivasjonen mangler, kan det være lurt å senke målsetninger til et minimum slik at spilleren opplever en større grad av mestringsfølelse. Noen ganger kan det være lurt å rett og slett gjøre noe helt annet noen treninger også for ikke å overbelaste.


Slik setter dere gode mål

På engelsk omtales dette som «the SMART system», men i Norge gjør oversettingen at vi må ta til takke med SMORT-systemet. SMORT beskriver hvordan man kan sette seg gode mål, og hva mål bør være:

Spesifikke: Jo mer spesifikt ditt mål er, desto lettere er det å oppnå suksess.

Målbare: Hvis du har mulighet til å dele målene opp i mindre, målbare elementer og delmål, vil det være lettere å holde fokus. Anse disse som milepæler du kan oppå gjennom hele prosessen.

Oppnåelige: Før du setter et mål, er det viktig å spørre seg om dette faktisk er for mye og for ambisiøst. Å jobbe mot et uoppnåelig mål vil kaste bort alle sin tid. Det blir problematisk ganske fort.

Relevante: Dette er hovedsaklig noe du må tenke på dersom dere skal koble lagets og spillernes mål opp klubbens overordnede filosofi.

Tidsrelaterte: Alle mål trenger en frist. Disse kan være knyttet til neste kamp, neste turnering eller neste evaluering. (Breistøl. 2018)


Slik jeg ser det er en av de viktigste jobbene til en trener å jobbe for å forebygge konflikter. Det er selvfølgelig ikke alltid man klarer å være i forkant av alle konflikter, men da er oppgaven å rydde opp i det så fort som mulig.


Med rene guttelag er dette enklere. Der er temperaturen ofte høy, og de sier det de mener og det er lettere å reagere raskt på det. Med blandet lag eller rene jentelag er dette mer krevende, da konflikten er anderledes. Det handler mer om hva de ikke sier, eller et tonefall i en setning eller små stikk som kan være vanskelig å plukke opp.


En annen rot til konflikter med tenåringer og blandete lag er kjærester! Spillere blir kjærester på laget, og man har kjærlighets problemer innad i laget. Dette er vanskelig fordi man ikke kan nekte folk å være kjærester, samtidig som det drar hele laget inn et drama som er krevende. Det skaper mye sjalusi og støy.Og i den alderen er ikke forholdene så lange, så det er hjertesorg og det gjør det vanskelig å samarbeide.


Jenteklikker er også krevende, og man må hele tiden være obs på hva som skjer, blikkene og signaler som sendes. Dette er nok ikke så stort problem når spillerene blir eldre, men i bredde med ungdommer er dette et stort problem. Også her er ofte løsningen en tydelig trener som fanger opp problematikken og håndterer det fortløpende. Her har spillere fått klar beskjed om at de holder privat dritt utenom trening, og blir det tull på trening sendes de rett og slett hjem.


Jevnlige spillmøter og anonyme og ikke anonyme spørreundersøkelser er gode verktøy for å fange opp problemer, konflikter, motivasjon og trivsel. (Better Esport vil utvikle gode spørreskjemaer som kan kjøpes hos oss. Om vi vil vite når dette produktet lanseres, meld deg på nyhetsbrev så får du beskjed når de er tilgjengelig for kjøp.)

Når svarene er anonyme tillater det spilleren å være ærlig uten frykt for konsekvenser. Det senker terskelen for å være ærlig. Ikke anonyme undersøkelser hjelper trenere med å se hvor motivasjonen ligger og man kan dermed legge opptreningen slik at den er best for spilleren. Spillermøter tillater en å lese kroppsspråk og oppnå den kontakten man ikke får via spørreskjemaer. Disse verktøyene sammen gir et godt overblikk, samtidig som spillerene føler seg, sett, hørt og ivaretatt.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Female Cup!

#jenteturnering #esport #Valorant #tournament #cup I have been commissioned to make a girl's cup. Right now, all balls are thrown up in the air, and I alternate between joy and pride at having been tr

Comentarios


bottom of page